Vortex

Afghan Black Hash

$14.47 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  36.0 - 42.0% | 360.0 - 420.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Original Stash

OS.Hash10

$14.97 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  28.5 - 36.5% | 285.0 - 365.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Original Stash

OS.HASH Indica

$14.97 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  30.0 - 38.0% | 300.0 - 380.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 2.0% | 0.0 - 20.0 mg/g

Good Supply

Good Ol' Hash

$14.97 / g

Taxes Included

 • Blend

 • THC

  30.0 - 38.0% | 300.0 - 380.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Highly Dutch Organic

Organic Marrakech Gold

$29.95 / g

Taxes Included

 • Blend

 • THC

  36.0 - 44.0% | 440.0 - 480.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 10.0% | 0.0 - 100.0 mg/g

Canna Farms

BC Bubble Hash

$31.95 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  40.0 - 48.0% | 400.0 - 480.0 mg/g

 • CBD

  2.2 - 2.8% | 22.0 - 28.0 mg/g

Simply Bare

BC Organic Sour CKS Hash

$33.95 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  37.0 - 45.0% | 370.0 - 450.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

Simply Bare

BC Organic SFV OG Kush Hash

$33.95 / g

Taxes Included

 • Indica Dominant

 • THC

  38.0 - 46.0% | 380.0 - 460.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.0% | 0.0 - 10.0 mg/g

JWC

Northern Kush GE Kief

$17.48 / g

Taxes Included

 • Sativa Dominant

 • THC

  30.5 - 38.5% | 305.0 - 385.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 4.0% | 0.0 - 40.0 mg/g

The Batch

Dry Sift Hash

$17.48 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  34.5 - 42.5% | 345.0 - 425.0 mg/g

 • CBD

  0.0 - 1.5% | 0.0 - 15.0 mg/g

Canna Farms

BC Hash Rosin

$73.90 / g

Taxes Included

 • Hybrid

 • THC

  69.0 - 76.0% | 690.0 - 760.0 mg/g

 • CBD

  0.0% | 0.0 - 600.0 mg/g